Những vụ cướp tiệm vàng chấn động, ám ảnh dư luận

Những vụ cướp tiệm vàng chấn động, ám ảnh dư luận

Tiệm vàng – 'miếng mồi' bị kẻ xấu nhắm tới

Tiệm vàng – 'miếng mồi' bị kẻ xấu nhắm tới

Ông chủ tiệm vàng trước đợt tấn công của những kẻ bịt mặt

Ông chủ tiệm vàng trước đợt tấn công của những kẻ bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những tên cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những tên cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những kẻ cướp bịt mặt

Khi tiệm vàng là mục tiêu của những kẻ cướp bịt mặt

Dùng búa cướp tiệm vàng

Dùng búa cướp tiệm vàng

Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng nam

Thanh niên bịt mặt cướp tiệm vàng ở Quảng nam

Dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Dùng búa cướp tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam

Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam