Trương Trí Lâm được chờ đón trong bộ phim online 'Nhật thực bão táp'

Trương Trí Lâm được chờ đón trong bộ phim online 'Nhật thực bão táp'

Các nghệ sĩ Hong Kong không hẹn mà gặp ở Nga xem chung kết World Cup

Các nghệ sĩ Hong Kong không hẹn mà gặp ở Nga xem chung kết World Cup

Xem World Cup trong quán karaoke, nam ca sỹ bị ngã vỡ đầu, phải khâu 37 mũi

Xem World Cup trong quán karaoke, nam ca sỹ bị ngã vỡ đầu, phải khâu 37 mũi

Lương Hán Văn xem World Cup bị đụng đầu chảy máu

Lương Hán Văn xem World Cup bị đụng đầu chảy máu

'Đường Tăng' Lương Hán Văn nhập viện khâu 37 mũi khi xem World Cup

'Đường Tăng' Lương Hán Văn nhập viện khâu 37 mũi khi xem World Cup

'Đường Tăng' Lương Hán Văn gặp họa khi xem World Cup ở quán karaoke

'Đường Tăng' Lương Hán Văn gặp họa khi xem World Cup ở quán karaoke

'Đường Tăng' gặp họa khi xem World Cup ở quán karaoke

'Đường Tăng' gặp họa khi xem World Cup ở quán karaoke

Ngoài Cổ Thiên Lạc và đại ca xã hội đen, Cbiz còn nhiều mối ân tình ít ai biết

Ngoài Cổ Thiên Lạc và đại ca xã hội đen, Cbiz còn nhiều mối ân tình ít ai biết