Ôm thù hận suốt 3 năm, gã nghiện cướp mạng bà hàng xóm

Ôm thù hận suốt 3 năm, gã nghiện cướp mạng bà hàng xóm

Hải Phòng: Ra tay sát hại hàng xóm ngay trên đường làng

Hải Phòng: Ra tay sát hại hàng xóm ngay trên đường làng

Vô cớ đoạt mạng người trong họ khi vừa đi cai nghiện trở về

Vô cớ đoạt mạng người trong họ khi vừa đi cai nghiện trở về

Hải Phòng: Vừa đi cai nghiện về, thanh niên sát hại dã man cụ bà 71 tuổi

Hải Phòng: Vừa đi cai nghiện về, thanh niên sát hại dã man cụ bà 71 tuổi

Hải Phòng: Nam thanh niên dùng cục bê tông đánh chết bà lão 71 tuổi

Hải Phòng: Nam thanh niên dùng cục bê tông đánh chết bà lão 71 tuổi

Án mạng từ chuyện cháu bé chui gầm ôtô bị cán chết

Án mạng từ chuyện cháu bé chui gầm ôtô bị cán chết

Vừa cai nghiện về dùng gạch đập chết người họ hàng

Vừa cai nghiện về dùng gạch đập chết người họ hàng

Vừa trở về từ trại cai nghiện đã nổi cơn thù hằn, ra tay sát hại hàng xóm

Vừa trở về từ trại cai nghiện đã nổi cơn thù hằn, ra tay sát hại hàng xóm

Vừa rời trại cai nghiện, sát hại hàng xóm không ghê tay

Vừa rời trại cai nghiện, sát hại hàng xóm không ghê tay

Vừa rời trại cai nghiện đã ra tay sát hại hàng xóm

Vừa rời trại cai nghiện đã ra tay sát hại hàng xóm

Vừa đi cai nghiện về đã ra tay sát hại cụ bà 71 tuổi

Vừa đi cai nghiện về đã ra tay sát hại cụ bà 71 tuổi

Vừa cai nghiện về dùng gạch đập chết hàng xóm

Vừa cai nghiện về dùng gạch đập chết hàng xóm

Hải Phòng: Nam thanh niên vừa đi cai nghiện về đã sát hại hàng xóm

Hải Phòng: Nam thanh niên vừa đi cai nghiện về đã sát hại hàng xóm

Nguyên nhân một phụ nữ bị kẻ nghiện ra tay sát hại dã man ở Hải Phòng

Nguyên nhân một phụ nữ bị kẻ nghiện ra tay sát hại dã man ở Hải Phòng

Vừa cai nghiện về 3 ngày đã sát hại hàng xóm

Vừa cai nghiện về 3 ngày đã sát hại hàng xóm

Vừa đi cai nghiện về vô cớ sát hại người họ hàng

Vừa đi cai nghiện về vô cớ sát hại người họ hàng

Lạnh người ghé thăm loạt trang trại của các tỷ phú rắn

Lạnh người ghé thăm loạt trang trại của các tỷ phú rắn