Vụ nữ huyện ủy viên rút 800 triệu ngân sách: Dùng một phần tiền 'chúc Tết tỉnh, huyện'

Vụ nữ huyện ủy viên rút 800 triệu ngân sách: Dùng một phần tiền 'chúc Tết tỉnh, huyện'

Cách chức lãnh đạo lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Cách chức lãnh đạo lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách

Hải Dương: Lập hồ sơ khống rút tiền, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị cách chức

Hải Dương: Lập hồ sơ khống rút tiền, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị cách chức

Hải Dương: Cách chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị rút tiền ngân sách

Hải Dương: Cách chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị rút tiền ngân sách

Hải Dương: Nữ huyện ủy viên lập khống hồ sơ, rút hơn 800 triệu tiền ngân sách

Hải Dương: Nữ huyện ủy viên lập khống hồ sơ, rút hơn 800 triệu tiền ngân sách

Hải Dương: Lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách

Hải Dương: Lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách