Học viện Quốc phòng tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Học viện Quốc phòng tổng kết nhiệm vụ năm 2020

Sáng 28-12, Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm...
Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 5

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Thượng tướng Trần Đơn thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Thượng tướng Trần Đơn thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Phát huy hơn nữa năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục-đào tạo

Phát huy hơn nữa năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục-đào tạo

Học viện Quốc phòng khai giảng đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 3

Học viện Quốc phòng khai giảng đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 3

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 2

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 2

Tổng kết 3 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Tổng kết 3 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Học viện Quốc phòng tổng kết năm học 2019-2020

Học viện Quốc phòng tổng kết năm học 2019-2020

Đảng bộ Học viện Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Học viện Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025

Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2019-2020 và trao bằng tiến sĩ

Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2019-2020 và trao bằng tiến sĩ

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Làm sâu sắc, cụ thể hơn thành quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giá trị của những chiến công

Làm sâu sắc, cụ thể hơn thành quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân và giá trị của những chiến công

Học viện Quốc Phòng gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Học viện Quốc Phòng gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Báo Quân đội nhân dân thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày 20-11

Báo Quân đội nhân dân thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo nhân Ngày 20-11

Tôn vinh danh nhân Triệu Quang Phục và khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Tôn vinh danh nhân Triệu Quang Phục và khẳng định sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Học viện Quốc phòng thi giảng viên giỏi năm học 2018-2019

Học viện Quốc phòng thi giảng viên giỏi năm học 2018-2019

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 76

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa 76