Lũng Lô 5 phản hồi về vụ bị 'bêu' tên nợ hơn 300 tỉ tiền thuế đất KĐT Ao Sào: Không sai nhưng chưa đúng

Lũng Lô 5 phản hồi về vụ bị 'bêu' tên nợ hơn 300 tỉ tiền thuế đất KĐT Ao Sào: Không sai nhưng chưa đúng

Lộ lý do dự án Ao Sào bán hết nhà vẫn nợ hàng trăm tỷ thuế đất

Lộ lý do dự án Ao Sào bán hết nhà vẫn nợ hàng trăm tỷ thuế đất

Đại gia bán nhà thu tiền đút túi vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Đại gia bán nhà thu tiền đút túi vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách 8 DN nợ thuế đất tại Hà Nội

Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách 8 DN nợ thuế đất tại Hà Nội

Bán hết nhà, 'ông lớn' BĐS vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Bán hết nhà, 'ông lớn' BĐS vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Bán hết nhà, Lũng Lô 5 vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Bán hết nhà, Lũng Lô 5 vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Hà Nội công khai 8 doanh nghiệp 'chây ì' gần 750 tỉ đồng tiền sử dụng đất

Hà Nội công khai 8 doanh nghiệp 'chây ì' gần 750 tỉ đồng tiền sử dụng đất

Giao 10 năm không sử dụng, Hà Nội thu hồi hơn 8ha đất của Lũng Lô 5

Giao 10 năm không sử dụng, Hà Nội thu hồi hơn 8ha đất của Lũng Lô 5

Đầu tư dự án liền kề Nam 32 WestPoint có sinh lời?

Đầu tư dự án liền kề Nam 32 WestPoint có sinh lời?

Đoạn trường thu hồi nợ thuế đất

Đoạn trường thu hồi nợ thuế đất

Đứng 'top' danh sách nợ thuế, Lũng Lô 5 nói gì?

Đứng 'top' danh sách nợ thuế, Lũng Lô 5 nói gì?

Cty CP Lũng Lô 5 muốn chiếm dụng 300 tỉ đồng của nhà nước để làm vốn kinh doanh?

Cty CP Lũng Lô 5 muốn chiếm dụng 300 tỉ đồng của nhà nước để làm vốn kinh doanh?

Nêu tên nhiều 'ông chủ' bất động sản nợ thuế, tiền sử dụng đất

Nêu tên nhiều 'ông chủ' bất động sản nợ thuế, tiền sử dụng đất

'Ngập' nợ ngân sách, Lũng Lô 5 vẫn được giao dự án mới

'Ngập' nợ ngân sách, Lũng Lô 5 vẫn được giao dự án mới