'Ông lớn' Lũng Lô 5, LILAMA Hà Nội... bị bêu tên 'chây ì' nợ thuế

'Ông lớn' Lũng Lô 5, LILAMA Hà Nội... bị bêu tên 'chây ì' nợ thuế

Công ty cổ phần Lũng Lô 5 tiếp tục đứng đầu danh sách nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp...
Lộ lý do dự án Ao Sào bán hết nhà vẫn nợ hàng trăm tỷ thuế đất

Lộ lý do dự án Ao Sào bán hết nhà vẫn nợ hàng trăm tỷ thuế đất

Đại gia bán nhà thu tiền đút túi vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Đại gia bán nhà thu tiền đút túi vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách 8 DN nợ thuế đất tại Hà Nội

Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách 8 DN nợ thuế đất tại Hà Nội

Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách 8 DN nợ thuế đất tại Hà Nội

Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách 8 DN nợ thuế đất tại Hà Nội

Bán hết nhà, 'ông lớn' BĐS vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Bán hết nhà, 'ông lớn' BĐS vẫn nợ hàng trăm tỷ tiền sử dụng đất

Giao 10 năm không sử dụng, Hà Nội thu hồi hơn 8ha đất của Lũng Lô 5