Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long

Triều cường gây nhiều thiệt hại về tài sản

Triều cường gây nhiều thiệt hại về tài sản

Tình hình thiên tai diễn biến phức tạp

Tình hình thiên tai diễn biến phức tạp

Lũ trên sông Cửu Long gây sạt lở đất

Lũ trên sông Cửu Long gây sạt lở đất

Dự báo mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều

Dự báo mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều

Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều

Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét

Lũ trên sông Cửu Long đang tạm xuống

Lũ trên sông Cửu Long đang tạm xuống