LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Triển khai hiệu quả nhiều hoạt động

Nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng

Nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng

Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây bàn giao mái ấm công đoàn

Hơn 350 đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Sơn Tây tham gia hiến máu

Hơn 350 đoàn viên, CNVCLĐ thị xã Sơn Tây tham gia hiến máu

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tích cực tham gia xây dựng Đảng

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tích cực tham gia xây dựng Đảng

Đem lại phúc lợi cho người lao động từ chương trình ký kết với doanh nghiệp

Đem lại phúc lợi cho người lao động từ chương trình ký kết với doanh nghiệp

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Hiệu quả từ chương trình phối hợp

Hiệu quả từ chương trình phối hợp

LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở

Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động

Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người lao động

Tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người lao động

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương Công nhân giỏi

LĐLĐ huyện Thanh Trì biểu dương Công nhân giỏi

Nuôi con thông minh, tự tin, chia sẻ cảm xúc – chuẩn thông minh hiện đại

Nuôi con thông minh, tự tin, chia sẻ cảm xúc – chuẩn thông minh hiện đại

LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phát động Tháng công nhân 2018

LĐLĐ Thị xã Sơn Tây phát động Tháng công nhân 2018

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Hướng tới nhiệm kỳ phát triển toàn diện

Hướng tới nhiệm kỳ phát triển toàn diện

LĐLĐ thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội): Chăm lo chỗ ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội): Chăm lo chỗ ở cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn