Khởi công Nhà thắp hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư TW Đảng về công tác cán bộ.

Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư TW Đảng về công tác cán bộ.

Phát huy vai trò công đoàn của ba đầu tầu kinh tế

Phát huy vai trò công đoàn của ba đầu tầu kinh tế

Sơ kết chương trình phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2019

Sơ kết chương trình phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2019

Thăm, tặng quà công nhân, người lao động