LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ năm 2018

LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ năm 2018

Thái Bình: Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương

Thái Bình: Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương

Thái Bình: Đồng chí Vũ Thái Học được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải

Thái Bình: Đồng chí Vũ Thái Học được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải

Đồng chí Trần Thị Minh Thu giữ chức Chủ tịch CĐ VC tỉnh Thái Bình

Đồng chí Trần Thị Minh Thu giữ chức Chủ tịch CĐ VC tỉnh Thái Bình

LĐLĐ TP. Thái Bình: Trao 546 suất quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ TP. Thái Bình: Trao 546 suất quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Thái Bình bám sát cơ sở, chăm lo tốt quyền lợi NLĐ

LĐLĐ tỉnh Thái Bình bám sát cơ sở, chăm lo tốt quyền lợi NLĐ

LĐLĐ tỉnh Thái Bình chăm lo Tết từng đoàn viên khó khăn

LĐLĐ tỉnh Thái Bình chăm lo Tết từng đoàn viên khó khăn