LĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Báo cáo kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Báo cáo kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vững mạnh và chuyên nghiệp ngay từ cơ sở

Vững mạnh và chuyên nghiệp ngay từ cơ sở

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khóa XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Bữa ăn đặc biệt cho nữ công nhân mang thai

Bữa ăn đặc biệt cho nữ công nhân mang thai

Trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

Trao quyết định nghỉ hưu cho Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ TP.Tuyên Quang: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX

LĐLĐ TP.Tuyên Quang: Sẵn sàng cho Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX