LĐLĐ quận Bình Thủy: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho các giáo viên

LĐLĐ quận Bình Thủy: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp cho các giáo viên

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho CNLĐ

Cải thiện chất lượng cuộc sống cho CNLĐ

LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Bình Thủy: Thường xuyên tổ chức lớp học, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi

LĐLĐ quận Bình Thủy: Thường xuyên tổ chức lớp học, tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi

LĐLĐ quận Bình Thủy: Tổ chức 'Đêm hội trăng rằm' cho các thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Bình Thủy: Tổ chức 'Đêm hội trăng rằm' cho các thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Bình Thủy: Rực rỡ đêm hội trăng rằm

LĐLĐ quận Bình Thủy: Rực rỡ đêm hội trăng rằm

Chung tay giúp đoàn viên vượt qua bệnh tật

Chung tay giúp đoàn viên vượt qua bệnh tật

Có việc làm từ mô hình của Công đoàn

Có việc làm từ mô hình của Công đoàn