Sát cánh bảo vệ công nhân

Sát cánh bảo vệ công nhân

Nhờ sự hướng dẫn và hỗ trợ về mặt pháp lý của tổ chức Công đoàn, nhiều đoàn viên, người lao động đã đòi...
Tăng phúc lợi cho đoàn viên

Tăng phúc lợi cho đoàn viên

Tôn vinh, chăm lo lao động nữ

Tôn vinh, chăm lo lao động nữ

Mang Tết đến đoàn viên nghiệp đoàn

Mang Tết đến đoàn viên nghiệp đoàn

Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động trong dịp Tết

Nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động trong dịp Tết

Nhiều địa phương lo Tết sớm cho công nhân

Nhiều địa phương lo Tết sớm cho công nhân

Hỗ trợ đoàn viên bị mất việc, giảm thu nhập do dịch Covid-19

Hỗ trợ đoàn viên bị mất việc, giảm thu nhập do dịch Covid-19

Đẩy mạnh thi đua, rèn nghề cho công nhân

Đẩy mạnh thi đua, rèn nghề cho công nhân

Khi doanh nghiệp là nhà

Khi doanh nghiệp là nhà

Trung thu ấm áp cho con công nhân khó khăn

Trung thu ấm áp cho con công nhân khó khăn

Giúp công nhân ở trọ tránh xa tệ nạn xã hội

Giúp công nhân ở trọ tránh xa tệ nạn xã hội

Tập hợp người hành nghề xe ôm công nghệ vào nghiệp đoàn

Tập hợp người hành nghề xe ôm công nghệ vào nghiệp đoàn

Tập trung chăm lo đoàn viên khó khăn

Tập trung chăm lo đoàn viên khó khăn

Học và làm theo Bác từ những công việc hằng ngày

Học và làm theo Bác từ những công việc hằng ngày

Những tấm gương nhiệt huyết với nghề

Những tấm gương nhiệt huyết với nghề

200 con CNVC-LĐ khó khăn tham gia Ngày hội Thiếu nhi

200 con CNVC-LĐ khó khăn tham gia Ngày hội Thiếu nhi

Giúp người lao động khó khăn an cư

Giúp người lao động khó khăn an cư

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn

Hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Tiếp sức giáo viên mầm non

Tiếp sức giáo viên mầm non

Hỗ trợ người lao động khó khăn

Hỗ trợ người lao động khó khăn

Chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Ký thỏa ước tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn

Ký thỏa ước tại doanh nghiệp chưa có Công đoàn

CNVC-LĐ thể hiện tài năng ca hát

CNVC-LĐ thể hiện tài năng ca hát

Tổ chức 'Tết sum vầy' cho 1.500 gia đình CNVC-LĐ khó khăn

Tổ chức 'Tết sum vầy' cho 1.500 gia đình CNVC-LĐ khó khăn

Nhiều sân chơi cuối tuần dành cho người lao động

Nhiều sân chơi cuối tuần dành cho người lao động

Vận động giáo viên mầm non tư thục vào nghiệp đoàn

Vận động giáo viên mầm non tư thục vào nghiệp đoàn

CÔNG TY CP FURUCRM VIỆT NAM: Nhiều chế độ đãi ngộ người lao động

CÔNG TY CP FURUCRM VIỆT NAM: Nhiều chế độ đãi ngộ người lao động

Quận 7: Ra mắt nghiệp đoàn xe ôm đầu tiên

Quận 7: Ra mắt nghiệp đoàn xe ôm đầu tiên

Người lao động được hưởng lợi từ thỏa ước

Người lao động được hưởng lợi từ thỏa ước

Khen thưởng lao động giỏi, sáng tạo

Khen thưởng lao động giỏi, sáng tạo

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động

Tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động

Tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động

Sửa luật phải quan tâm đến sức khỏe người lao động

Sửa luật phải quan tâm đến sức khỏe người lao động

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Đưa luật gần hơn đời sống người lao động

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Đưa luật gần hơn đời sống người lao động