Sân chơi bổ ích cho đoàn viên

Sân chơi bổ ích cho đoàn viên

Hội thi Tiếng hát đoàn viên Công đoàn - Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 do LĐLĐ quận 10, TP...
Nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho cán bộ Công đoàn

Nâng cao tay nghề, chăm lo phúc lợi đoàn viên

Nâng cao tay nghề, chăm lo phúc lợi đoàn viên

Nâng cao nghiệp vụ cho CNVC-LĐ

Nâng cao nghiệp vụ cho CNVC-LĐ

Chăm lo đoàn viên - lao động

Chăm lo đoàn viên - lao động

Gần 900 tỉ đồng chăm lo đoàn viên - lao động khó khăn

Gần 900 tỉ đồng chăm lo đoàn viên - lao động khó khăn

Tuyên dương cán bộ Công đoàn, doanh nghiệp chăm lo tốt cho công nhân

Tuyên dương cán bộ Công đoàn, doanh nghiệp chăm lo tốt cho công nhân

Nâng cao chất lượng sống lao động nữ

Nâng cao chất lượng sống lao động nữ

Vẫn còn thỏa ước lao động tập thể trái luật

Vẫn còn thỏa ước lao động tập thể trái luật

Nhiều sân chơi hấp dẫn CNVC-LĐ

Nhiều sân chơi hấp dẫn CNVC-LĐ

Ký thỏa ước tại 2 doanh nghiệp chưa có Công đoàn

Ký thỏa ước tại 2 doanh nghiệp chưa có Công đoàn

Đa dạng hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Đa dạng hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Tháng năm ấm áp

Tháng năm ấm áp

Chuyến xe yêu thương đến với người lao động nghèo

Chuyến xe yêu thương đến với người lao động nghèo

Chia sẻ khó khăn với giáo viên, người lao động

Chia sẻ khó khăn với giáo viên, người lao động

Bảo đảm quyền lợi người lao động qua bản thỏa ước

Công nhân ấm áp những ngày giáp Tết

Công nhân ấm áp những ngày giáp Tết

Kết nối yêu thương

Kết nối yêu thương

Đẩy mạnh chăm lo đoàn viên

Đẩy mạnh chăm lo đoàn viên

Thêm phúc lợi để thu hút đoàn viên

Thêm phúc lợi để thu hút đoàn viên

Điểm tựa đồng nghiệp lúc khó khăn

Điểm tựa đồng nghiệp lúc khó khăn

Lo chỗ ở cho công nhân

Lo chỗ ở cho công nhân

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho CNVC-LĐ

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho CNVC-LĐ

Chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc trong gia đình

Chia sẻ bí quyết giữ hạnh phúc trong gia đình

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam