Lợi ích thiết thực từ thỏa ước nhóm

Lợi ích thiết thực từ thỏa ước nhóm

Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm trong ngành dệt may không chỉ giúp ổn định quan hệ lao động mà...
Công đoàn hỗ trợ hơn 3 tấn gạo cho khu dân cư đang cách ly do dịch Covid-19

Công đoàn hỗ trợ hơn 3 tấn gạo cho khu dân cư đang cách ly do dịch Covid-19

Thúc đẩy vai trò của các bên trong thỏa ước lao động tập thể

Thúc đẩy vai trò của các bên trong thỏa ước lao động tập thể

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Giảm cạnh tranh lao động

Giảm cạnh tranh lao động

HƯNG YÊN: Cải thiện phúc lợi cho lao động ngành may

HƯNG YÊN: Cải thiện phúc lợi cho lao động ngành may

Gần 4.000 người lao động ngành may được hưởng nhiều phúc lợi

Gần 4.000 người lao động ngành may được hưởng nhiều phúc lợi

Kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành May tại Hưng Yên

Kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành May tại Hưng Yên