75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý

75 hồ sơ Công đoàn khởi kiện đã được Tòa án thụ lý

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Nhiều kết quả đáng khích lệ

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: Chú trọng cả về chất và lượng

Quan tâm người lao động bằng các hoạt động thiết thực

Quan tâm người lao động bằng các hoạt động thiết thực

Hà Nội: Kiên quyết xử lý các vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội

Hà Nội: Kiên quyết xử lý các vi phạm về pháp luật bảo hiểm xã hội

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình

Công đoàn Tổng Công ty UDIC: Chia sẻ bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình

Tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc thăm và làm việc tại Hà Nội

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Gangwon Hàn Quốc thăm và làm việc tại Hà Nội

Trao gần 100 suất học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, người lao động

Trao gần 100 suất học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, người lao động

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến CNLĐ

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến CNLĐ

Triển khai hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018

Triển khai hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018

Tập trung tuyên truyền xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động

Tập trung tuyên truyền xây dựng tác phong công nghiệp cho người lao động