LĐLĐ Kiên Giang: 2,7 tỉ đồng hỗ trợ Chương trình An sinh xã hội

LĐLĐ Kiên Giang: 2,7 tỉ đồng hỗ trợ Chương trình An sinh xã hội

Một năm có hơn 4.000 đề tài, sáng kiến, công trình sản phẩm

Một năm có hơn 4.000 đề tài, sáng kiến, công trình sản phẩm

LĐLĐ Kiên Giang nỗ lực chăm lo đoàn viên, CNLĐ

LĐLĐ Kiên Giang nỗ lực chăm lo đoàn viên, CNLĐ

LĐLĐ Kiên Giang Bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở

LĐLĐ Kiên Giang Bàn giao MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn nhà ở

LĐLĐ Kiên Giang: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn 2018

LĐLĐ Kiên Giang: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn 2018

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên ngành GDĐT

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên ngành GDĐT

LĐLĐ Kiên Giang: Trên 300 đoàn viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

LĐLĐ Kiên Giang: Trên 300 đoàn viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 180 triệu đồng quà đầu năm học cho con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 180 triệu đồng quà đầu năm học cho con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên xã vùng sâu

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên xã vùng sâu

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 50.000 đề tài, sáng kiến làm lợi, tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng

LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 50.000 đề tài, sáng kiến làm lợi, tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng

Ông Trần Thanh Việt tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang

Ông Trần Thanh Việt tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang

Ông Trần Thanh Việt được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018

Ông Trần Thanh Việt được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018

Nhiều cán bộ ở Kiên Giang phải 'kiểm điểm, rút kinh nghiệm'