Ba Vì đánh giá, bình xét thi đua Công đoàn cơ sở năm 2018

Ba Vì đánh giá, bình xét thi đua Công đoàn cơ sở năm 2018

Đoàn viên, người lao động luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc

Đoàn viên, người lao động luôn coi tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc

LĐLĐ huyện Long Phú (Sóc Trăng): Trao hơn 200 suất quà Trung thu cho con CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện Long Phú (Sóc Trăng): Trao hơn 200 suất quà Trung thu cho con CNVCLĐ.

Liên đoàn Lao động huyện Quan Hóa quan tâm đời sống cho người lao động

Việc giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện là phù hợp với chủ trương

Việc giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện là phù hợp với chủ trương

Hải Dương: LĐLĐ huyện Kinh Môn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ cho NLĐ

Hải Dương: LĐLĐ huyện Kinh Môn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ cho NLĐ

Hiệu quả hơn khi LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý công đoàn trường học

Hiệu quả hơn khi LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý công đoàn trường học

Long An: Bí thư Tỉnh ủy gặp đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Long An: Bí thư Tỉnh ủy gặp đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Bám sát nhiệm vụ giảng dạy để tổ chức phong trào thi đua

Bám sát nhiệm vụ giảng dạy để tổ chức phong trào thi đua

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Tổ chức hội thi lái xe giỏi, an toàn năm 2018

LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang: Tổ chức hội thi lái xe giỏi, an toàn năm 2018

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Dũng tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho CNLĐ

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Dũng tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình cho CNLĐ

Tín hiệu tích cực từ cơ sở

Tín hiệu tích cực từ cơ sở

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Tân Yên giải quyết tốt 548 ý kiến của công nhân viên chức lao động

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Tân Yên giải quyết tốt 548 ý kiến của công nhân viên chức lao động

TP Hồ Chí Minh: Giám đốc 'biệt tích', công nhân khốn đốn

TP Hồ Chí Minh: Giám đốc 'biệt tích', công nhân khốn đốn