Ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó Chủ tịch VPF là rút êm chứ chưa bị kỷ luật

Ông Trần Mạnh Hùng từ chức Phó Chủ tịch VPF là rút êm chứ chưa bị kỷ luật

Ông Trần Mạnh Hùng từ chức: Chưa đủ!

Ông Trần Mạnh Hùng từ chức: Chưa đủ!

Ông Trần Mạnh Hùng tươi cười đến cuộc họp VPF

Ông Trần Mạnh Hùng tươi cười đến cuộc họp VPF

Bi kịch của bóng đá Việt Nam từ vụ băng ghi âm

Bi kịch của bóng đá Việt Nam từ vụ băng ghi âm

Quy định có sẵn, VFF vẫn chậm xử lý!

Họ nói gì về cuộc họp chửi tục, mang hơi hám xã hội đen?

Họ nói gì về cuộc họp chửi tục, mang hơi hám xã hội đen?

Lãnh đạo VFF, VPF 'ôm' bao nhiêu chức?

Lãnh đạo VFF, VPF 'ôm' bao nhiêu chức?