Làm sao để bác sĩ tránh ăn đòn oan?

Làm sao để bác sĩ tránh ăn đòn oan?

Yên Thành (Nghệ An): Bắt đối tượng tấn công cán bộ Bệnh viện.

Yên Thành (Nghệ An): Bắt đối tượng tấn công cán bộ Bệnh viện.

Đá vào đầu nữ nhân viên y tế mang thai, một thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Đá vào đầu nữ nhân viên y tế mang thai, một thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Khởi tố nam thanh niên tấn công cán bộ bệnh viện đang mang bầu

Khởi tố nam thanh niên tấn công cán bộ bệnh viện đang mang bầu

Lý do bệnh nhân đá vào đầu cán bộ đang mang bầu

Lý do bệnh nhân đá vào đầu cán bộ đang mang bầu

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đá nhân viên bệnh viện đang mang thai

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đá nhân viên bệnh viện đang mang thai

Khởi tố đối tượng đá vào người nữ nhân viên bệnh viện đang có thai

Khởi tố đối tượng đá vào người nữ nhân viên bệnh viện đang có thai

Nữ cán bộ bệnh viện huyện bị bệnh nhân đá vào đầu

Nữ cán bộ bệnh viện huyện bị bệnh nhân đá vào đầu

Cho rằng bị 'làm khó', bệnh nhân hành hung cán bộ thanh toán viện phí

Cho rằng bị 'làm khó', bệnh nhân hành hung cán bộ thanh toán viện phí

Khởi tố kẻ hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang thai

Khởi tố kẻ hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang thai

Nghệ An: Khởi tố đối tượng hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Nghệ An: Khởi tố đối tượng hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Khởi tố thanh niên đá nhân viên y tế đang mang bầu

Khởi tố thanh niên đá nhân viên y tế đang mang bầu

Đối tượng hành hung nữ nhân viên bệnh viện mang thai bị khởi tố

Đối tượng hành hung nữ nhân viên bệnh viện mang thai bị khởi tố

Bệnh nhân tấn công cán bộ bệnh viện đang mang bầu

Bệnh nhân tấn công cán bộ bệnh viện đang mang bầu

Khởi tố đối tượng đá vào người cán bộ y tế đang mang bầu

Khởi tố đối tượng đá vào người cán bộ y tế đang mang bầu

Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Bắt tạm giam kẻ hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Bắt tạm giam kẻ hành hung nữ nhân viên bệnh viện đang mang bầu

Bệnh nhân gây rối, đá vào người và đầu nữ cán bộ bệnh viện đang mang bầu

Bệnh nhân gây rối, đá vào người và đầu nữ cán bộ bệnh viện đang mang bầu