Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác

Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác

Thực hiện lời dạy của Bác 'Lương y phải như từ mẫu', Trung úy Lý Văn Vượng, nhân viên quân y, Ban CHQS...