Tây Du Ký: Không phải Tôn Ngộ Không, đây mới là nhân vật đầu tiên được Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh

Tây Du Ký: Không phải Tôn Ngộ Không, đây mới là nhân vật đầu tiên được Bồ Tát chọn đi thỉnh kinh

Là đại đồ đệ của Đường Tăng nhưng hóa ra Tôn Ngộ Không lại không phải nhân vật đầu tiên được Quan Âm Bồ Tát...
Không phải Tôn Ngộ Không đây mới là người đầu tiên được Bồ Tát tìm đi thỉnh kinh

Không phải Tôn Ngộ Không đây mới là người đầu tiên được Bồ Tát tìm đi thỉnh kinh

Vì Trư Bát Giới, yêu quái xinh đẹp chết oan

Vì Trư Bát Giới, yêu quái xinh đẹp chết oan

Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì?

Con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần có công dụng gì?

Chuyện ly kì chưa từng biết về 'Tây Du Ký 1986'

Chuyện ly kì chưa từng biết về 'Tây Du Ký 1986'

Ngưu Ma Vương: Ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Đại đồ đệ của Đường Tăng Tây Du Ký

Ngưu Ma Vương: Ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Đại đồ đệ của Đường Tăng Tây Du Ký

Bí ẩn năm loại Thần nhãn trong Tây Du Ký, Hỏa nhãn kim tinh yếu nhất

Bí ẩn năm loại Thần nhãn trong Tây Du Ký, Hỏa nhãn kim tinh yếu nhất

Bí ẩn năm loại Thần nhãn trong Tây Du Ký, Hỏa nhãn kim tinh yếu nhất

Bí ẩn năm loại Thần nhãn trong Tây Du Ký, Hỏa nhãn kim tinh yếu nhất

Năm nhân vật từng đại náo Thiên Cung, chỉ có Tôn Ngộ Không là người thảm bại nhất

Năm nhân vật từng đại náo Thiên Cung, chỉ có Tôn Ngộ Không là người thảm bại nhất