Tin giáo dục: Trung tâm ngoại ngữ bị tố ăn cắp bản quyền

Tin giáo dục: Trung tâm ngoại ngữ bị tố ăn cắp bản quyền

Kon Tum: Xử nghiêm giáo viên mầm non đánh học sinh

Kon Tum: Xử nghiêm giáo viên mầm non đánh học sinh

Kỷ luật cô giáo mầm non đánh trẻ trong nhà vệ sinh

Tiếp tục xử lý vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non

Tiếp tục xử lý vụ giáo viên bạo hành trẻ mầm non

Khiển trách cô giáo lôi trẻ vào nhà vệ sinh đánh lằn chân

Khiển trách cô giáo lôi trẻ vào nhà vệ sinh đánh lằn chân

Kỷ luật cô giáo đánh trẻ trong nhà vệ sinh

Cô giáo mầm non đánh trẻ trong nhà vệ sinh bị kỷ luật khiển trách

Cô giáo mầm non đánh trẻ trong nhà vệ sinh bị kỷ luật khiển trách