Trao giải cuộc thi ảnh về ngành Điện miền Nam

Trao giải cuộc thi ảnh về ngành Điện miền Nam

Hơn 520 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh 'Tự hào ngành Điện miền Nam - 45 năm xây dựng và phát triển'.