95 nữ nhà giáo được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

95 nữ nhà giáo được công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận 73 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức...
Chuyện 'buốt ruột' trên giảng đường: Lương bèo, áp lực, chảy máu chất xám

Chuyện 'buốt ruột' trên giảng đường: Lương bèo, áp lực, chảy máu chất xám

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Danh sách giáo sư năm 2019: Ứng viên giáo sư bị đánh trượt có nhiều người xuất sắc

Điết ít biết về nam phó giáo sư 31 tuổi: Lớn lên nhờ hủ tiếu, tháng lương đầu tiên 4 triệu đồng

Điết ít biết về nam phó giáo sư 31 tuổi: Lớn lên nhờ hủ tiếu, tháng lương đầu tiên 4 triệu đồng

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

Năm 2019 có 422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư

422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

422 người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Công nhận 422 giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Quyết định công nhận giáo sư, phó giáo sư 2019: Chỉ còn 73 nhà giáo được đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Niềm vui mới của người giảng viên bán hủ tiếu

Niềm vui mới của người giảng viên bán hủ tiếu

Niềm vui mới của người giảng viên bán hủ tiếu

Niềm vui mới của người giảng viên bán hủ tiếu