Đô thị TP HCM sẽ phát triển thế nào?

Đô thị TP HCM sẽ phát triển thế nào?

TP.HCM thiệt hại hàng trăm triệu đồng sau một trận mưa

TP.HCM thiệt hại hàng trăm triệu đồng sau một trận mưa

Chống ngập tại TPHCM: Cần xã hội hóa nhiều hơn

Chống ngập tại TPHCM: Cần xã hội hóa nhiều hơn

Định hướng của một đô thị bền vững

Định hướng của một đô thị bền vững

Nam Sài Gòn 'thất thủ', Tây Bắc sắp lên ngôi?

Nam Sài Gòn 'thất thủ', Tây Bắc sắp lên ngôi?

Sở QHKT nêu 4 quan điểm đề xuất điều chỉnh quy hoạch TPHCM

Sở QHKT nêu 4 quan điểm đề xuất điều chỉnh quy hoạch TPHCM

TP.HCM chi hàng ngàn tỉ giải quyết 'chuyện quá khứ'

TP.HCM chi hàng ngàn tỉ giải quyết 'chuyện quá khứ'

Tp.HCM: Phát triển hạ tầng phải đi đôi với quy hoạch đô thị

Tp.HCM: Phát triển hạ tầng phải đi đôi với quy hoạch đô thị

TP.HCM: Sẽ xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh?

TP.HCM: Sẽ xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh?

TP.HCM: Điều chỉnh Quy hoạch chung cần xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

TP.HCM: Điều chỉnh Quy hoạch chung cần xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

TP.HCM muốn chỉnh quy hoạch để có biển

TP.HCM muốn chỉnh quy hoạch để có biển

Tp Hồ Chí Minh: Sẽ tính toán điều chỉnh quy hoạch theo chu kỳ 10 năm

Tp Hồ Chí Minh: Sẽ tính toán điều chỉnh quy hoạch theo chu kỳ 10 năm

Lý do TP.HCM phải điều chỉnh quy hoạch chung?

Lý do TP.HCM phải điều chỉnh quy hoạch chung?