Định hướng của một đô thị bền vững

Định hướng của một đô thị bền vững

Nam Sài Gòn 'thất thủ', Tây Bắc sắp lên ngôi?

Nam Sài Gòn 'thất thủ', Tây Bắc sắp lên ngôi?

Điều chỉnh quy hoạch để bắt kịp thực tiễn

Điều chỉnh quy hoạch để bắt kịp thực tiễn

Sở QHKT nêu 4 quan điểm đề xuất điều chỉnh quy hoạch TPHCM

Sở QHKT nêu 4 quan điểm đề xuất điều chỉnh quy hoạch TPHCM

Không phải chung cư mà nhà đơn lẻ mới gây ra tắc đường ở TP.HCM!

Không phải chung cư mà nhà đơn lẻ mới gây ra tắc đường ở TP.HCM!

Nhà ở riêng lẻ - nguồn cơn của mọi 'lỗi lầm' đô thị?

Nhà ở riêng lẻ - nguồn cơn của mọi 'lỗi lầm' đô thị?

Yếu kém về quy hoạch: TPHCM đối diện nhiều thách thức

Yếu kém về quy hoạch: TPHCM đối diện nhiều thách thức

Giảm kẹt xe, ngập bằng đô thị vệ tinh

Giảm kẹt xe, ngập bằng đô thị vệ tinh

TP HCM tính toán điều chỉnh quy hoạch chung

TP HCM tính toán điều chỉnh quy hoạch chung

TP.HCM chi hàng ngàn tỉ giải quyết 'chuyện quá khứ'

TP.HCM chi hàng ngàn tỉ giải quyết 'chuyện quá khứ'

Tp.HCM: Phát triển hạ tầng phải đi đôi với quy hoạch đô thị

Tp.HCM: Phát triển hạ tầng phải đi đôi với quy hoạch đô thị

TP.HCM: Công tác quy hoạch đô thị phải từ trí tuệ tập thể

TP.HCM: Công tác quy hoạch đô thị phải từ trí tuệ tập thể

TP.HCM: Sẽ xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh?

TP.HCM: Sẽ xây dựng nhiều khu đô thị vệ tinh?

TP.HCM: Điều chỉnh Quy hoạch chung cần xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

TP.HCM: Điều chỉnh Quy hoạch chung cần xét đến yếu tố biến đổi khí hậu

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

TP Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

TP.HCM muốn chỉnh quy hoạch để có biển

TP.HCM muốn chỉnh quy hoạch để có biển

Quy hoạch đô thị TP Hồ Chí Minh cần giải quyết các vấn đề dân sinh

Quy hoạch đô thị TP Hồ Chí Minh cần giải quyết các vấn đề dân sinh

Phát triển thành phố đi đôi với nhận diện đô thị

Phát triển thành phố đi đôi với nhận diện đô thị