Băng trộm ốc mực ở Kiên Giang lãnh án

Băng trộm ốc mực ở Kiên Giang lãnh án

Triệt phá băng nhóm trộm ngư lưới cụ hơn 2 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm trộm ngư lưới cụ hơn 2 tỷ đồng

Xóa băng trộm ngư lưới cụ của ngư dân

Xóa băng trộm ngư lưới cụ của ngư dân

Xóa băng trộm 'tàn nhẫn' với ngư dân trên biển

Xóa băng trộm 'tàn nhẫn' với ngư dân trên biển

Triệt xóa băng nhóm chuyên trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam

Triệt xóa băng nhóm chuyên trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam

Băng trộm ngư cụ lộng hành trên biển Kiên Giang

Băng trộm ngư cụ lộng hành trên biển Kiên Giang

Triệt xóa băng nhóm trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam

Triệt xóa băng nhóm trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam

Triệt xóa băng nhóm trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam

Triệt xóa băng nhóm trộm ngư cụ trên vùng biển Tây Nam