Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc người Trung Quốc, đòi tiền chuộc

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm bắt cóc người Trung Quốc, đòi tiền chuộc

Lời khai của kẻ đứng đầu đường dây bắt cóc người Trung Quốc đòi tiền chuộc

Lời khai của kẻ đứng đầu đường dây bắt cóc người Trung Quốc đòi tiền chuộc

Chủ mưu băng nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc tống tiền khai gì?

Chủ mưu băng nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc tống tiền khai gì?

Bắt kẻ cầm đầu nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc, đòi tiền chuộc

Bắt kẻ cầm đầu nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc, đòi tiền chuộc

Đã bắt được kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên bắt cóc, tống tiền ở khu vực biên giới

Đã bắt được kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên bắt cóc, tống tiền ở khu vực biên giới

Tên cầm đầu băng nhóm bắt cóc người nước ngoài, đòi tiền chuộc sa lưới

Tên cầm đầu băng nhóm bắt cóc người nước ngoài, đòi tiền chuộc sa lưới

Công an 'dỏm' bắt cóc người nước ngoài để tống tiền

Công an 'dỏm' bắt cóc người nước ngoài để tống tiền

Công an 'dỏm' bắt cóc người nước ngoài để tống tiền

Công an 'dỏm' bắt cóc người nước ngoài để tống tiền

Khởi tố đối tượng giả danh công an, tống tiền người nước ngoài

Khởi tố đối tượng giả danh công an, tống tiền người nước ngoài