Lừa người nước ngoài sang Lạng Sơn rồi bắt cóc đòi tiền chuộc

Lừa người nước ngoài sang Lạng Sơn rồi bắt cóc đòi tiền chuộc

Lừa một số người bên kia biên giới sang Lạng Sơn rồi giam cầm, đánh đập, Thủy cùng đồng bọn buộc nạn nhân...