Người đạo Hồi chung vui Tết ở Sài Gòn và điều cấm kỵ với con heo

Người đạo Hồi chung vui Tết ở Sài Gòn và điều cấm kỵ với con heo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng quà Tết cho gia đình chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà tết đồng bào dân tộc tại TPHCM

Mặt trận chúc Tết các tôn giáo

Mặt trận chúc Tết các tôn giáo

Chúng tôi cần sự ổn định để phát triển

Chúng tôi cần sự ổn định để phát triển

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho đồng bào Chăm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà cho đồng bào Chăm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn