Đi đánh cá, 2 thanh niên tử vong do bị giật

Đi đánh cá, 2 thanh niên tử vong do bị giật

Kéo điện lưới chích cá, 2 thanh niên tử vong

Kéo điện lưới chích cá, 2 thanh niên tử vong

3 người thương vong khi sử dụng điện lưới bắt cá

3 người thương vong khi sử dụng điện lưới bắt cá

Kéo điện bắt cá dưới suối, 2 người bị điện giật tử vong

Kéo điện bắt cá dưới suối, 2 người bị điện giật tử vong

Hai người tử vong vì kéo điện chích cá tại Đà Lạt

Hai người tử vong vì kéo điện chích cá tại Đà Lạt

Dùng điện chích cá, hai người tử vong

Dùng điện chích cá, hai người tử vong

Chích điện bắt cá, 2 nam thanh niên tử vong

Chích điện bắt cá, 2 nam thanh niên tử vong

Kéo điện lưới chích cá, 2 thanh niên thiệt mạng

Kéo điện lưới chích cá, 2 thanh niên thiệt mạng

Dùng điện lưới bắt cá, hai người thiệt mạng

Đi chích cá, 2 thanh niên chết thảm

Đi chích cá, 2 thanh niên chết thảm

Lâm Đồng: Hai thanh niên thiệt mạng trong lúc chích cá

Lâm Đồng: Hai thanh niên thiệt mạng trong lúc chích cá

Chích điện bắt cá, 2 người chết, 1 người nhập viện

Chích điện bắt cá, 2 người chết, 1 người nhập viện

Đi chích cá, 2 thanh niên nghi bị điện giật tử vong

Đi chích cá, 2 thanh niên nghi bị điện giật tử vong

Dùng điện chích cá trên suối Cam Ly, 2 người thiệt mạng

Dùng điện chích cá trên suối Cam Ly, 2 người thiệt mạng

Dùng điện lưới chích cá 2 người chết thảm

Dùng điện lưới chích cá 2 người chết thảm

Chích cá bằng điện lưới, 2 người tử vong

Chích cá bằng điện lưới, 2 người tử vong