Kịp thời dập tắt 6 vụ cháy

Theo báo cáo của Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu): Trong hai ngày (13 và 14-11), cả nước xảy ra 6 vụ...