Nguyễn Thanh Hóa phản cung vì vết thương trên đầu!

Nguyễn Thanh Hóa phản cung vì vết thương trên đầu!

Luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lý giải, sở dĩ thân chủ của mình phản cung tại buổi xét xử hôm trước là...