Gần 91% diện tích vụ xuân của Hà Nội đủ nước gieo cấy

Gần 91% diện tích vụ xuân của Hà Nội đủ nước gieo cấy

Đã tích cực, cần tích cực hơn

Đã tích cực, cần tích cực hơn

Nước mặn xâm nhập sâu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nước mặn xâm nhập sâu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước tưới dưỡng lúa xuân

Các hồ chứa lớn ở Hà Tĩnh mở nước tưới dưỡng lúa xuân

Bệnh đạo ôn phát sinh trên lúa xuân, Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện biện pháp phòng trừ

Bệnh đạo ôn phát sinh trên lúa xuân, Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện biện pháp phòng trừ

Đề phòng lốc và mưa đá ở các tỉnh phía bắc

Đề phòng lốc và mưa đá ở các tỉnh phía bắc

Dân Mường La không mổ trâu bò ăn tết dài ngày, 79 tuổi vẫn ra đồng

Dân Mường La không mổ trâu bò ăn tết dài ngày, 79 tuổi vẫn ra đồng

Khẩn trương lấy đủ nước cho người dân gieo cấy kịp thời vụ

Khẩn trương lấy đủ nước cho người dân gieo cấy kịp thời vụ

Hà Nội vẫn còn một số diện tích chân ruộng cao chưa đủ nước

Hà Nội vẫn còn một số diện tích chân ruộng cao chưa đủ nước

Thanh Hóa đã gieo cấy 83% diện tích

Thanh Hóa đã gieo cấy 83% diện tích

Mực nước sông Hồng thấp kỷ lục: 2.000ha ruộng Mê Linh thiếu nước sản xuất

Mực nước sông Hồng thấp kỷ lục: 2.000ha ruộng Mê Linh thiếu nước sản xuất

Nghệ An: Bệnh đạo ôn lây lan trên 127 ha lúa xuân

Nghệ An: Bệnh đạo ôn lây lan trên 127 ha lúa xuân

Hơn 86% diện tích của Hà Nội đủ nước gieo cấy

Hơn 86% diện tích của Hà Nội đủ nước gieo cấy

Nghệ An: Lo lúa trổ sớm

Nghệ An: Lo lúa trổ sớm

Chủ động ứng phó vụ xuân ấm

Chủ động ứng phó vụ xuân ấm

Hà Tĩnh: 52 ha lúa xuân đang bị chuột phá hại nặng nề

Hà Tĩnh: 52 ha lúa xuân đang bị chuột phá hại nặng nề

Điều chỉnh kế hoạch lấy nước gieo cấy vụ xuân đợt 3

Điều chỉnh kế hoạch lấy nước gieo cấy vụ xuân đợt 3

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác triển khai vụ Xuân tại Phú Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác triển khai vụ Xuân tại Phú Xuyên

Kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên

Kiểm tra sản xuất vụ xuân và tiến độ thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phú Xuyên

Nông dân đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ Đông

Nông dân đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ Đông

Hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong tháng 2

Hoàn thành gieo cấy lúa xuân trong tháng 2

Nông dân Hà Nội 'bỏ chơi tết' để xuống đồng sớm

Nông dân Hà Nội 'bỏ chơi tết' để xuống đồng sớm

Tây Nguyên bắt đầu thiếu nước tưới

Tây Nguyên bắt đầu thiếu nước tưới

52 héc-ta lúa xuân ở Hà Tĩnh bị chuột tấn công

52 héc-ta lúa xuân ở Hà Tĩnh bị chuột tấn công

Nỗ lực bảo đảm đủ nước sản xuất vụ xuân

Nỗ lực bảo đảm đủ nước sản xuất vụ xuân

Thời gian tới, miền Bắc có thể không xảy ra rét đậm kéo dài

Thời gian tới, miền Bắc có thể không xảy ra rét đậm kéo dài

Huyện Anh Sơn thành lập 3 đoàn kiểm tra sản xuất đầu năm

Huyện Anh Sơn thành lập 3 đoàn kiểm tra sản xuất đầu năm

Lãnh đạo tỉnh xuống đồng kiểm tra sản xuất vụ Xuân

Lãnh đạo tỉnh xuống đồng kiểm tra sản xuất vụ Xuân

Nông dân Tây Bắc rời mâm cỗ, ra quân làm ruộng đầu năm

Nông dân Tây Bắc rời mâm cỗ, ra quân làm ruộng đầu năm

Nông dân Cẩm Xuyên xuống đồng gieo trỉa lạc, chăm sóc lúa xuân

Nông dân Cẩm Xuyên xuống đồng gieo trỉa lạc, chăm sóc lúa xuân

Tạo sinh khí mới để phát triển Thủ đô

Tạo sinh khí mới để phát triển Thủ đô