Ký sự năm Sửu: Đi tìm mùa len trâu

Ký sự năm Sửu: Đi tìm mùa len trâu

Từ thành phố, chúng tôi vượt hàng trăm cây số xuôi về thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) chỉ để làm một việc duy...
Tăng cường chỉ đạo sản xuất trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Tăng cường chỉ đạo sản xuất trong dịp Tết Tân Sửu 2021

Tích cực chuẩn bị cho vụ lúa xuân

Tích cực chuẩn bị cho vụ lúa xuân

Triển vọng trúng mùa, trúng giá

Triển vọng trúng mùa, trúng giá

Bình Định khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Bình Định khẩn trương sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Lễ hội Ka Tê của người Chăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Ka Tê của người Chăm - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hồ chứa Bình Định sẵn sàng đón đợt mưa to đến rất to từ ngày 10/10

Hồ chứa Bình Định sẵn sàng đón đợt mưa to đến rất to từ ngày 10/10

Lúa thu đông trúng mùa, được giá

Lúa thu đông trúng mùa, được giá

Giống lúa OM thích nghi vượt trội trên vùng hạn, mặn

Giống lúa OM thích nghi vượt trội trên vùng hạn, mặn

Thay đổi phương thức gieo, cấy lúa

Thay đổi phương thức gieo, cấy lúa

Hai giống lúa của Bạc Liêu thích nghi tốt vùng nhiễm mặn

Hai giống lúa của Bạc Liêu thích nghi tốt vùng nhiễm mặn

Nông dân ngồi khóc trên bờ ruộng vì lúa bất ngờ chết sạch

Nông dân ngồi khóc trên bờ ruộng vì lúa bất ngờ chết sạch

Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Tập trung sản xuất vụ đông xuân

Lúa đông xuân trúng mùa, nhưng giá thấp

Lúa đông xuân trúng mùa, nhưng giá thấp

Dạ Ngân: Thời gian giật mình

Dạ Ngân: Thời gian giật mình

Bắt chuột ngày xưa, bây giờ

Lúa lại chết bất thường tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

Lúa lại chết bất thường tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

Giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân nhờ cơ giới hóa việc gieo lúa

Giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông dân nhờ cơ giới hóa việc gieo lúa

Cơ giới hóa tăng 48% lợi nhuận sản xuất lúa

Cơ giới hóa tăng 48% lợi nhuận sản xuất lúa

Giống lúa OM 18 được nhiều nhà nông lựa chọn gieo sạ cho vụ mùa đông xuân sắp tới

Sốt giống lúa OM18

Sốt giống lúa OM18

Tuổi trẻ Châu Thành góp sức xây dựng quê hương

Tuổi trẻ Châu Thành góp sức xây dựng quê hương

Hậu Giang: Tăng thêm 60% lợi nhuận khi cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa

Hậu Giang: Tăng thêm 60% lợi nhuận khi cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa

Gia tăng diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại

Gia tăng diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại

Tập trung phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa cuối vụ hè thu

Tập trung phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa cuối vụ hè thu

Ứng phó với dịch bệnh trên lúa hè thu

Ứng phó với dịch bệnh trên lúa hè thu