Quảng Ninh: Bắt giữ 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh: Bắt giữ 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh xử phạt nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh xử phạt nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Bắt giữ nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép

Bắt giữ nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép

Quảng Ninh: Kịp thời phát hiện 6 đối tượng đang trên đường vượt biên sang Trung Quốc

Quảng Ninh: Kịp thời phát hiện 6 đối tượng đang trên đường vượt biên sang Trung Quốc

Kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép

Bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Tạm giữ 6 đối tượng định vượt biên sang Trung Quốc trái phép

Tạm giữ 6 đối tượng định vượt biên sang Trung Quốc trái phép

Quảng Ninh: Bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Quảng Ninh: Bắt giữ 6 đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc

Bắt giữ sáu đối tượng vượt biên trái phép

Bắt giữ sáu đối tượng vượt biên trái phép