Cái kết đắng của kẻ lừa bán học trò cùng em họ

Cái kết đắng của kẻ lừa bán học trò cùng em họ

Cô giáo nhẫn tâm bán học trò cũ, tham giàu bất chính vào nhà giam

Cô giáo nhẫn tâm bán học trò cũ, tham giàu bất chính vào nhà giam

Cựu giáo viên lừa bán cả học trò cũ sang Trung Quốc

Cựu giáo viên lừa bán cả học trò cũ sang Trung Quốc

Nghỉ hưu rồi đi... buôn người

Nghỉ hưu rồi đi... buôn người

Cầm sổ hưu: Cô giáo 'làm giàu' bằng cách bán học sinh, em họ sang Trung Quốc

Cầm sổ hưu: Cô giáo 'làm giàu' bằng cách bán học sinh, em họ sang Trung Quốc

Lừa bán học trò cũ và em họ, cựu giáo viên lĩnh 11 năm tù

Lừa bán học trò cũ và em họ, cựu giáo viên lĩnh 11 năm tù

Thủ đoạn 'việc nhẹ lương cao' của cựu giáo viên lừa bán học trò sang Trung Quốc

Thủ đoạn 'việc nhẹ lương cao' của cựu giáo viên lừa bán học trò sang Trung Quốc

Lừa bán trò cũ sang Trung Quốc, lĩnh 11 năm tù

Lừa bán trò cũ sang Trung Quốc, lĩnh 11 năm tù

Cựu giáo viên về hưu lừa bán học trò cũ lĩnh án 11 năm tù

Cựu giáo viên về hưu lừa bán học trò cũ lĩnh án 11 năm tù

Cựu giáo viên lừa bán em họ và học sinh cũ sang Trung Quốc lĩnh án

Cựu giáo viên lừa bán em họ và học sinh cũ sang Trung Quốc lĩnh án

Gần 60 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, phải nhịn ăn để về quê

Gần 60 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc, phải nhịn ăn để về quê

Cô giáo nghỉ hưu lừa bán học sinh cũ xinh đẹp sang TQ

Cô giáo nghỉ hưu lừa bán học sinh cũ xinh đẹp sang TQ