Nghệ An: Đi mót quặng, hai người phụ nữ thương vong

Nghệ An: Đi mót quặng, hai người phụ nữ thương vong

Nghệ An còn nhiều 'cái bẫy' sau khi doanh nghiệp ngừng khai thác mỏ

Nghệ An còn nhiều 'cái bẫy' sau khi doanh nghiệp ngừng khai thác mỏ

Sa hố bùn thải khi đi mót quặng, người phụ nữ tử vong

Sa hố bùn thải khi đi mót quặng, người phụ nữ tử vong

Một phụ nữ chết thảm khi đi mót quặng

Một phụ nữ chết thảm khi đi mót quặng

Nghệ An: Đất đá vùi lấp khi đi 'mót' quặng, 1 người tử vong

Nghệ An: Đất đá vùi lấp khi đi 'mót' quặng, 1 người tử vong

Nghệ An: Lại có 2 người dân bị vùi lấp khi đi mót quặng

Nghệ An: Lại có 2 người dân bị vùi lấp khi đi mót quặng

Một phụ nữ tử vong khi lún chân xuống bùn

Một phụ nữ tử vong khi lún chân xuống bùn

Đi mót quặng, người phụ nữ chết trong vũng bùn thải

Đi mót quặng, người phụ nữ chết trong vũng bùn thải

Đi mót quặng, 2 người bị bùn đất sạt lở, vùi lấp

Đi mót quặng, 2 người bị bùn đất sạt lở, vùi lấp

Bùn đất vùi lấp khi mót quặng, 1 người tử vong

Bùn đất vùi lấp khi mót quặng, 1 người tử vong

Một phụ nữ tử vong vì rơi vào hố bùn thải

Một phụ nữ tử vong vì rơi vào hố bùn thải

Đi mót quặng, một phụ nữ sụp trong vũng bùn thải thiệt mạng

Đi mót quặng, một phụ nữ sụp trong vũng bùn thải thiệt mạng

Mót quặng, một phụ nữ tử vong vì sụp vào hố bùn thải

Mót quặng, một phụ nữ tử vong vì sụp vào hố bùn thải

Sa vào hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong

Sa vào hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong

Hai người thương vong khi đi khai thác quặng thiếc ở Nghệ An

Hai người thương vong khi đi khai thác quặng thiếc ở Nghệ An

Nghệ An: Sụt hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong

Nghệ An: Sụt hố bùn thải mỏ quặng, 1 phụ nữ tử vong