Cháy lớn tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Cháy lớn tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh

Cháy lớn tại 2 kho giấy ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Cháy lớn tại 2 kho giấy ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Bão lửa bao trùm kho hàng nghìn m2 công ty Phước Sinh

Bão lửa bao trùm kho hàng nghìn m2 công ty Phước Sinh

Lửa thiêu rụi 2 kho giấy hơn 3.000m2 ở KCN Vĩnh Lộc

Lửa thiêu rụi 2 kho giấy hơn 3.000m2 ở KCN Vĩnh Lộc

Cận cảnh hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc TP.HCM

Cận cảnh hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc TP.HCM

Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh

Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh

Cháy kho giấy tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc