Quảng Ninh: Tạm giữ lô hàng hiệu nhập lậu có trị giá trên 1,5 tỷ đồng

Quảng Ninh: Tạm giữ lô hàng hiệu nhập lậu có trị giá trên 1,5 tỷ đồng

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của...
Lô hàng hiệu nghi nhập lậu tại Nguyen Pham Store có giá khoảng 1,5 tỷ đồng

Lô hàng hiệu nghi nhập lậu tại Nguyen Pham Store có giá khoảng 1,5 tỷ đồng

Bắt lô hàng hiệu 1,5 tỷ nhập lậu ở Quảng Ninh

Bắt lô hàng hiệu 1,5 tỷ nhập lậu ở Quảng Ninh

Quảng Ninh: Nguyen Pham Store bán hàng nghi nhập lậu

Quảng Ninh: Nguyen Pham Store bán hàng nghi nhập lậu

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa nghi nhập lậu trị giá trên 1,5 tỷ đồng

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa nghi nhập lậu trị giá trên 1,5 tỷ đồng

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang nghi giả mạo

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang nghi giả mạo

Tạm giữ lô 'hàng hiệu' nhập lậu hơn 1,5 tỷ đồng

Tạm giữ lô 'hàng hiệu' nhập lậu hơn 1,5 tỷ đồng

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa nghi nhập lậu trị giá trên 1,5 tỉ đồng

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa nghi nhập lậu trị giá trên 1,5 tỉ đồng