PVN gỡ khó cho 2 dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho 2 dự án nhiệt điện miền Nam

Thông thổi đường ống là việc bình thường

Thông thổi đường ống là việc bình thường

Vĩnh Tân 1 chạy thử nghiệm mà chưa báo cáo Bộ TN&MT là sai

Vĩnh Tân 1 chạy thử nghiệm mà chưa báo cáo Bộ TN&MT là sai

Bộ Công thương lên tiếng về sự việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Bộ Công thương lên tiếng về sự việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Sự thật cột khói đen phụt lên từ nhiệt điện Vĩnh Tân khiến người dân lo sợ

Sự thật cột khói đen phụt lên từ nhiệt điện Vĩnh Tân khiến người dân lo sợ

Lý do Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 dừng chạy thử tiếp

Lý do Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 dừng chạy thử tiếp

Yêu cầu dừng chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Yêu cầu dừng chạy thử Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Yêu cầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tạm dừng vận hành thử nghiệm

Yêu cầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tạm dừng vận hành thử nghiệm

Bình Thuận yêu cầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tạm dừng vận hành thử nghiệm

Bình Thuận yêu cầu Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 tạm dừng vận hành thử nghiệm

Kiểm tra hoạt động vận hành thông lò hơi tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Kiểm tra hoạt động vận hành thông lò hơi tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Vĩnh Tân 1 lên tiếng về việc thông lò hơi, khói bốc cao

Vĩnh Tân 1 lên tiếng về việc thông lò hơi, khói bốc cao