Xã Trung Tiến phát triển kinh tế rừng

Xã Trung Tiến phát triển kinh tế rừng

Xã Trung Tiến (Quan Sơn) có hơn 3.000 ha đất rừng sản xuất, chiếm gần 85% diện tích đất tự nhiên của xã....