Sơn La: Thiệt hại nặng vì mưa to kèm gió lốc, 3 người bị thương

Sơn La: Thiệt hại nặng vì mưa to kèm gió lốc, 3 người bị thương

Khởi sắc ở Tân Uyên

Khởi sắc ở Tân Uyên

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội CCB Tân Uyên

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội CCB Tân Uyên

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội CCB Tân Uyên

Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội CCB Tân Uyên

Kỷ luật 2 lãnh đạo huyện ở Lai Châu

Kỷ luật 2 lãnh đạo huyện ở Lai Châu

Lai Châu: Kỷ luật 2 lãnh đạo huyện Tân Uyên