Kết thúc phiên tòa chồng tẩm xăng đốt vợ nguy kịch

Kết thúc phiên tòa chồng tẩm xăng đốt vợ nguy kịch

Giây phút kinh hoàng của người vợ bị chồng đổ xăng thiêu sống

Giây phút kinh hoàng của người vợ bị chồng đổ xăng thiêu sống

Sau phiên tòa xử ly hôn, chồng tưới xăng đốt vợ

Sau phiên tòa xử ly hôn, chồng tưới xăng đốt vợ

Chồng tẩm xăng rồi phóng hỏa đốt vợ, sau phiên tòa ly hôn

Chồng tẩm xăng rồi phóng hỏa đốt vợ, sau phiên tòa ly hôn

Đổ xăng đốt vợ sau buổi tòa xử ly hôn

Đổ xăng đốt vợ sau buổi tòa xử ly hôn

Chồng tẩm xăng đốt vợ sau ly hôn

Chồng tẩm xăng đốt vợ sau ly hôn

Níu kéo vợ không thành, chồng đổ xăng đốt vợ

Níu kéo vợ không thành, chồng đổ xăng đốt vợ

Thanh Hóa: Chồng cũ thiêu sống vợ sau khi tòa xử ly hôn

Thanh Hóa: Chồng cũ thiêu sống vợ sau khi tòa xử ly hôn

Thanh Hóa: Tạm giữ người đàn ông đốt vợ sau phiên tòa ly hôn

Thanh Hóa: Tạm giữ người đàn ông đốt vợ sau phiên tòa ly hôn

Chồng tẩm xăng đốt vợ vì níu kéo không thành

Chồng tẩm xăng đốt vợ vì níu kéo không thành

Thanh Hóa: Không níu giữ được vợ sau ly hôn, chồng tẩm xăng đốt vợ

Thanh Hóa: Không níu giữ được vợ sau ly hôn, chồng tẩm xăng đốt vợ

Thanh Hóa: Chồng tưới xăng đốt vợ ngay sau khi ly hôn

Thanh Hóa: Chồng tưới xăng đốt vợ ngay sau khi ly hôn

Ly hôn buổi sáng, buổi tối bị chồng cũ đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt

Ly hôn buổi sáng, buổi tối bị chồng cũ đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt

Bắt gã chồng đổ xăng đốt cháy vợ sau khi bị tòa xử … ly hôn

Bắt gã chồng đổ xăng đốt cháy vợ sau khi bị tòa xử … ly hôn

Níu kéo hôn nhân bất thành, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Níu kéo hôn nhân bất thành, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Tạm giữ người chồng tưới xăng đốt vợ

Tạm giữ người chồng tưới xăng đốt vợ

Thanh Hóa: Sau bản án ly hôn, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Thanh Hóa: Sau bản án ly hôn, chồng đổ xăng thiêu sống vợ

Về đón con sau khi tòa xử ly hôn, vợ bị chồng đổ xăng đốt

Về đón con sau khi tòa xử ly hôn, vợ bị chồng đổ xăng đốt