Lính công binh Nga chiến đấu thiện nghệ như đặc nhiệm

Lính công binh Nga chiến đấu thiện nghệ như đặc nhiệm

Lực lượng công binh Nga đang thử nghiệm loại quân phục tác chiến mới cho một đơn vị mới thành lập, với...