Sự trở lại của tranh Việt đầu thế kỷ 20

Sự trở lại của tranh Việt đầu thế kỷ 20

Cạnh 'phố Phái' trầm mặc, có 'phố Xương' thanh bình

Cạnh 'phố Phái' trầm mặc, có 'phố Xương' thanh bình

Cuộc trở về của những sắc màu cũ

Cuộc trở về của những sắc màu cũ

'Điều kỳ diệu' của Lê Văn Xương - một họa sĩ tài hoa, thầm lặng

'Điều kỳ diệu' của Lê Văn Xương - một họa sĩ tài hoa, thầm lặng

Hà Nội dấu yêu

Hà Nội dấu yêu

Điều kỳ diệu của họa sĩ Lê Văn Xương

Điều kỳ diệu của họa sĩ Lê Văn Xương

'Điều kỳ diệu' của họa sĩ Lê Văn Xương

'Điều kỳ diệu' của họa sĩ Lê Văn Xương

Hà Nội xưa qua tranh họa sĩ tài hoa Lê Văn Xương

Hà Nội xưa qua tranh họa sĩ tài hoa Lê Văn Xương

Hà Nội nửa thế kỷ trước trong tranh Lê Văn Xương

Hà Nội nửa thế kỷ trước trong tranh Lê Văn Xương

Triển lãm tranh Lê Văn Xương tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm tranh Lê Văn Xương tại TP Hồ Chí Minh

Hà Nội xưa qua tác phẩm của Lê Văn Xương

Hà Nội xưa qua tác phẩm của Lê Văn Xương

Họa sĩ Lê Văn Xương: Vẽ với lòng thanh thản

Họa sĩ Lê Văn Xương: Vẽ với lòng thanh thản

Phố Xương - Hà Nội: Những nét vẽ với lòng thanh thản

Phố Xương - Hà Nội: Những nét vẽ với lòng thanh thản