Chiêu thức của đối tượng tự gắn mác nhà báo để đe dọa, tống tiền

Chiêu thức của đối tượng tự gắn mác nhà báo để đe dọa, tống tiền

Thủ đoạn tinh vi của kẻ giả danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ

Thủ đoạn tinh vi của kẻ giả danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ

Giả danh nhà báo cưỡng đoạn tài sản

Giả danh nhà báo cưỡng đoạn tài sản

Giả danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ 200 triệu đồng

Giả danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ 200 triệu đồng

Ninh Bình: Bắt kẻ mạo danh nhà báo tống tiền 200 triệu

Ninh Bình: Bắt kẻ mạo danh nhà báo tống tiền 200 triệu

Ninh Bình: Mạo danh nhà báo tống tiền bác sĩ quân y

Ninh Bình: Mạo danh nhà báo tống tiền bác sĩ quân y

Bắt đối tượng giả danh phóng viên quay video tống tiền bác sĩ

Bắt đối tượng giả danh phóng viên quay video tống tiền bác sĩ

Bắt kẻ mạo danh nhà báo tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Bắt kẻ mạo danh nhà báo tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng mạo danh nhà báo, tống tiền bác sĩ

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng mạo danh nhà báo, tống tiền bác sĩ

Tự xưng nhà báo cưỡng đoạt 200 triệu đồng của bác sĩ ở Ninh Bình

Tự xưng nhà báo cưỡng đoạt 200 triệu đồng của bác sĩ ở Ninh Bình

Khởi tố đối tượng giả phóng viên, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Khởi tố đối tượng giả phóng viên, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Giả danh nhà báo, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Giả danh nhà báo, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Ninh Bình: Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Ninh Bình: Khởi tố kẻ mạo danh phóng viên tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Bắt giữ đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Bắt giữ đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản

Mạo danh nhà báo tống tiền 200 triệu đồng từ một bác sĩ quân y

Mạo danh nhà báo tống tiền 200 triệu đồng từ một bác sĩ quân y

Bắt đối tượng mạo danh làm báo, quay video 'tống tiền' bác sĩ

Bắt đối tượng mạo danh làm báo, quay video 'tống tiền' bác sĩ

Tự xưng nhà báo đe dọa, tống tiền bác sỹ 200 triệu đồng

Tự xưng nhà báo đe dọa, tống tiền bác sỹ 200 triệu đồng

Giả danh nhà báo tống tiền bác sỹ 200 triệu đồng

Giả danh nhà báo tống tiền bác sỹ 200 triệu đồng

Bắt quả tang kẻ mạo danh phóng viên tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Bắt quả tang kẻ mạo danh phóng viên tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Ninh Bình: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tự xưng nhà báo tống tiền bác sỹ

Ninh Bình: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tự xưng nhà báo tống tiền bác sỹ

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng giả danh phóng viên tống tiền bác sỹ

Ninh Bình: Khởi tố đối tượng giả danh phóng viên tống tiền bác sỹ

Mạo danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ

Mạo danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ

Tự xưng nhà báo, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Tự xưng nhà báo, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Tự xưng nhà báo, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Tự xưng nhà báo, tống tiền bác sĩ 200 triệu đồng

Khó khăn trong phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Khó khăn trong phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học