Quảng Ngãi cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Quảng Ngãi cần tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại BSR

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại BSR

Ấm áp 'Xuân Nghĩa tình Dầu khí' 2019 tại khu vực miền Trung

Ấm áp 'Xuân Nghĩa tình Dầu khí' 2019 tại khu vực miền Trung

PVN muốn phân cấp đầu tư hoạt động thăm dò khai thác dầu khí

PVN muốn phân cấp đầu tư hoạt động thăm dò khai thác dầu khí

Năm 2019: Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục thực hiện trọng tâm thoái vốn sau cổ phần hóa

Năm 2019: Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục thực hiện trọng tâm thoái vốn sau cổ phần hóa

Mở rộng vị thế của Lọc hóa dầu Dung Quất

Mở rộng vị thế của Lọc hóa dầu Dung Quất

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR

Ông Bùi Minh Tiến giữ chức Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ông Bùi Minh Tiến giữ chức Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ghế nóng đổi chủ: Tân Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn là ai?

Ghế nóng đổi chủ: Tân Tổng Giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn là ai?

Ông Bùi Minh Tiến ngồi ghế Tổng giám đốc thay ông Trần Ngọc Nguyên tại lọc hóa dầu Bình Sơn

Ông Bùi Minh Tiến ngồi ghế Tổng giám đốc thay ông Trần Ngọc Nguyên tại lọc hóa dầu Bình Sơn

Lọc hóa dầu Bình Sơn có Tổng giám đốc mới

Lọc hóa dầu Bình Sơn có Tổng giám đốc mới

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Lọc hóa dầu Bình Sơn công bố Tổng Giám đốc mới

Lọc hóa dầu Bình Sơn công bố Tổng Giám đốc mới

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BSR

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc BSR

Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc BSR

Exxon Mobil thăm và làm việc tại BSR

Exxon Mobil thăm và làm việc tại BSR

PVN có ép BSR giảm sản lượng, gây thiệt hại gần 2,9 triệu USD để cứu PVTex?

PVN có ép BSR giảm sản lượng, gây thiệt hại gần 2,9 triệu USD để cứu PVTex?

Nguy cơ thiệt hại kinh tế lớn vì mệnh lệnh hành chính của PVN?

Nguy cơ thiệt hại kinh tế lớn vì mệnh lệnh hành chính của PVN?

Lọc hóa dầu Bình Sơn bị tố tiêu cực gây thiệt hại hàng triệu USD

Lọc hóa dầu Bình Sơn bị tố tiêu cực gây thiệt hại hàng triệu USD

BSR và NSRP hợp tác vận hành hiệu quả nhà máy lọc dầu

BSR và NSRP hợp tác vận hành hiệu quả nhà máy lọc dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với BSR

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với BSR

Tin chứng khoán 24/9: Thế lưỡng nan của BSR

Tin chứng khoán 24/9: Thế lưỡng nan của BSR

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm LPG của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm LPG của Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm LPG của NMLD Dung Quất

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm LPG của NMLD Dung Quất

Sếp lớn tập đoàn nhà nước: Mới qua nửa năm, thay ghế cả loạt

Sếp lớn tập đoàn nhà nước: Mới qua nửa năm, thay ghế cả loạt

Lọc hóa dầu Bình Sơn có tân Chủ tịch

Lọc hóa dầu Bình Sơn có tân Chủ tịch

Lọc hóa dầu Bình Sơn và Vietsovpetro có lãnh đạo mới

Lọc hóa dầu Bình Sơn và Vietsovpetro có lãnh đạo mới

Tập đoàn Dầu khí điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Tập đoàn Dầu khí điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Những người bảo vệ mục tiêu trên 'cổng trời' Chóp Chài

Những người bảo vệ mục tiêu trên 'cổng trời' Chóp Chài