Vụ VN Pharma: Bằng chứng nào Bộ Y tế khẳng định H-Capita là thuốc?

Vụ VN Pharma: Bằng chứng nào Bộ Y tế khẳng định H-Capita là thuốc?

Trước câu hỏi, thuốc H-Capita là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết,...
Xét xử vụ án tại Công ty cổ phần VN Pharma: Tranh luận thuốc giả hay thuốc kém chất lượng

Xét xử vụ án tại Công ty cổ phần VN Pharma: Tranh luận thuốc giả hay thuốc kém chất lượng

Vụ VN Pharma: Tranh cãi thuốc giả hay kém chất lượng?

Vụ VN Pharma: Tranh cãi thuốc giả hay kém chất lượng?

Xét xử VN Pharma: Chưa xác định thuốc chữa ung thư H-Capita là giả hay kém chất lượng

Xét xử VN Pharma: Chưa xác định thuốc chữa ung thư H-Capita là giả hay kém chất lượng

Xử vụ VN Pharma: Hé lộ lỗ hổng lớn trong quản lý dược

Xử vụ VN Pharma: Hé lộ lỗ hổng lớn trong quản lý dược

Xử vụ VN Pharma: Thuốc giả hay thuốc kém chất lượng?

Xử vụ VN Pharma: Thuốc giả hay thuốc kém chất lượng?

Thuốc trị ung thư của VN Pharma là 'thuốc giả' hay 'thuốc kém chất lượng'?

Thuốc trị ung thư của VN Pharma là 'thuốc giả' hay 'thuốc kém chất lượng'?