Vụ VN Pharma: Bằng chứng nào Bộ Y tế khẳng định H-Capita là thuốc?

Vụ VN Pharma: Bằng chứng nào Bộ Y tế khẳng định H-Capita là thuốc?

Xét xử vụ án tại Công ty cổ phần VN Pharma: Tranh luận thuốc giả hay thuốc kém chất lượng

Xét xử vụ án tại Công ty cổ phần VN Pharma: Tranh luận thuốc giả hay thuốc kém chất lượng

Xét xử VN Pharma: Tòa yêu cầu công bố 3 tài liệu mật của Bộ Y tế

Xét xử VN Pharma: Tòa yêu cầu công bố 3 tài liệu mật của Bộ Y tế

Vì sao hồ sơ thuốc chữa bệnh ung thư giả dễ dàng lọt cửa Cục Quản lý dược?

Vì sao hồ sơ thuốc chữa bệnh ung thư giả dễ dàng lọt cửa Cục Quản lý dược?

Xét xử vụ VN Pharma: Tòa yêu cầu công bố tài liệu giải mật của Bộ Y tế

Xét xử vụ VN Pharma: Tòa yêu cầu công bố tài liệu giải mật của Bộ Y tế

Vụ VN Pharma: Tranh cãi thuốc giả hay kém chất lượng?

Vụ VN Pharma: Tranh cãi thuốc giả hay kém chất lượng?

Xét xử VN Pharma: Chưa xác định thuốc chữa ung thư H-Capita là giả hay kém chất lượng

Xét xử VN Pharma: Chưa xác định thuốc chữa ung thư H-Capita là giả hay kém chất lượng

Xử vụ VN Pharma: Cục Quản lý Dược đã làm hết trách nhiệm?

Xử vụ VN Pharma: Cục Quản lý Dược đã làm hết trách nhiệm?

Vụ VN Pharma: Ba mặt một lời trước tòa

Vụ VN Pharma: Ba mặt một lời trước tòa

Thuốc chữa ung thư của VN Pharma có phải là 'thuốc giả'?

Thuốc chữa ung thư của VN Pharma có phải là 'thuốc giả'?

Xử vụ VN Pharma: Hé lộ lỗ hổng lớn trong quản lý dược

Xử vụ VN Pharma: Hé lộ lỗ hổng lớn trong quản lý dược

Xử vụ VN Pharma: Thuốc giả hay thuốc kém chất lượng?

Xử vụ VN Pharma: Thuốc giả hay thuốc kém chất lượng?