Đang nghe điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Đang nghe điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Buôn lậu thuốc lá

Bị sét đánh tử vong khi đang nghe điện thoại trên sông

Bị sét đánh tử vong khi đang nghe điện thoại trên sông

Đang nghe điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Đang nghe điện thoại, người đàn ông bị sét đánh tử vong

Đang nghe điện thoại, người lái đò bị sét đánh chết

Đang nghe điện thoại, người lái đò bị sét đánh chết

Người đưa đò bị sét đánh tử vong

Người đưa đò bị sét đánh tử vong

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang nghe điện thoại

Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang nghe điện thoại

Nghe điện thoại bị sét đánh tử vong

Nghe điện thoại bị sét đánh tử vong

Nghe điện thoại trong mưa, người lái đò bị sét đánh chết

Nghe điện thoại trong mưa, người lái đò bị sét đánh chết

Sét đánh tử vong người đàn ông nghe điện thoại

Sét đánh tử vong người đàn ông nghe điện thoại

Cà Mau: Người chạy đò bị sét đánh tử vong

Cà Mau: Người chạy đò bị sét đánh tử vong