Kiểm tra giao thông 'ra' ma túy

Kiểm tra giao thông 'ra' ma túy

Vừa thấy tổ TTKS đặc biệt của CA tỉnh TT-Huế làm nhiệm vụ trên đường Đống Đa (TP Huế), 2 thanh niên đi xe...